Zpráva ze semináře „Sexualita žen s mentálním postižením“

Seminář „Sexualita žen s mentálním postižením“

Sdružení pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice uspořádalo dne 25. 2. 2016 v pražském Evropském domě seminář „Sexualita žen s mentálním postižením“. Seminář byl součástí doplňkového projektu k hlavnímu projektu „Už vím! Srozumitelně o duši a těle pro ženy s mentálním postižením“, financovaného z Fondu pro NNO. Hlavními tématy projektu byly: zdraví ženy, sexuální výchova, vztahy, sexualita a sexuální násilí u žen s mentálním postižením. Semináře se zúčastnili jako přednášející i posluchači odborníci setkávající se ve svých profesích s lidmi s mentálním postižením, kteří tato témata považují za velmi důležitá pro zdravý a bezpečný dospělý život lidí s mentálním postižením, žen zvláště.

S příspěvky zde vystoupili členové SPMP ČR – jedna z koordinátorek projektu „Už vím“ Barbora Uhlířová a místopředsedkyně SPMP ČR Jitka Soldánová, která se účastnila v rámci projektu svépomocné skupiny matek dcer, kterých se téma týká. Svou osobní zkušenost přednesla také žena s mentálním postižením, která svým příběhem podpořila myšlenku projektu, že je třeba, aby se o sexualitě mluvilo a informace o tématech s ní souvisejících byly zpřístupněny ženám (i mužům) s mentálním postižením také v rámci prevence sexuálního násilí a zneužití.

Zahraničními hosty semináře byli pracovníci z Islandské univerzity v Reykjavíku a jejich spolupracovnice Steinunn Thorvaldsdóttir – žena s mentálním postižením, která zde hovořila o svých osobních zkušenostech ze života na Islandu. Jedním z dalších příspěvků islandských účastníků byla přednáška „Sexuální identita lidí s mentálním postižením a jak vzniká“, a dále výstup z výzkumu „Access to Specialised Victim Support Services for Women with Disabilities Who Have Experienced Violence“ (Přístupnost služeb pro oběti násilí se zdravotním postižením) prezentovaný pracovnicí Centra pro výzkum postižení při Fakultě sociálních věd Islandské univerzity Hrafnhildur Snefrídar- og Gunarsdóttir.

S příspěvkem o sexuálních protokolech v sociálních službách a sexuální osvětě lidí s mentálním postižením vystoupil Petr Eisner, který je odborníkem na sexualitu a vztahy lidí s postižením. Semináře se zúčastnila také zástupkyně sdružení spolku Rozkoš bez rizika, která představila projekt sexuální asistence.

Součástí semináře byly i tři workshopy, ve kterých byly diskutovány různé aspekty tématu sexuality žen s mentálním postižením a násilí na ženách. Prvním z nich bylo představení brožur, které vznikají v rámci projektu „Už vím“ a jsou, nejen obsahem ale i provedením, směřovány přímo skupině žen s mentálním postižením, a debata o metodice svépomocných skupinek – jak vznikají a jak s nimi pracovat.

Brožury je možné si objednat na stránkách SPMP ČR ZDE. Ke stažení jsou ZDE. Metodika nebo spíše doporučení, jak zakládat a podporovat svépomocnou skupinu, je ke stažení ZDE.

V dalším workshopu se diskutovalo o zkušenostech z Islandu – o tamním životě žen s mentálním postižením i bez postižení.

Třetí workshop byl zaměřen na poznatky ze setkání multidisciplinárního týmu na téma sexuální zneužívání žen s mentálním postižením, který vznikl v rámci projektu „Už vím“ a pracuje na zmapování situace v České republice v oblasti prevence sexuálního násilí, řešení a celkového přístupu k obětem sexuálního násilí obecně a zvláště u žen s mentálním postižením. Tento tým je složen z odborníků z různých institucí – z Ligy lidských práv, zástupce z kanceláře ombudsmana, z MPSV, zástupců ze sociálních služeb, psychologa atd.

Další informace a výstupy z projektu „Už vím“ jsou dostupné na těchto stránkách.

Prezentace z konference:

Sexualita a ženy označované jako ženy s mentálním postižením a islandský kontext 
Násilí vůči ženám s postižením a dostupnost podpůrných služeb
Prezentace projektu „Už vím! Srozumitelně o těle a duši pro ženy s mentálním postižením
Sexualita, vztahová samostatnost a mentální postižení
Becoming a woman

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.czwww.eeagrants.cz

logo_nros