Doplňkový grant

Doplňkový grant  – „Už vím! Srozumitelně o duši a těle pro ženy s mentálním postižením“

říjen 2015 – březen 2016

V realizace hlavního grantu nám „pomáhal“ doplňkový grant, který byl taktéž podpořen  grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Hlavními cíli projektu „Už vím! Srozumitelně o duši a těle pro ženy s mentálním“ postižením financovaném z Doplňkového grantu bylo posílit kompetence projektového týmu díky možnosti dalšího školení a zpětné vazby, umožnit výměnu znalostí a příkladů dobré praxe s členy nově ustavené expertní skupiny a propagovat informace, metody pro práci a moderní myšlenky o sexualitě žen s mentálním postižením.

Díky doplňkovému grantu jsme mohli realizovat tyto aktivity:

  • návštěvu Islandské partnera v únoru 2016 a setkání s celým týmem SPMP ČR na kterém jsme prezentovali islandským partnerům výstupy hlavního grantu a získali od nich velmi cenné rady a zpětnou vazbu.
  • Zorganizovat seminář „Sexualita žen s mentálním postižením“ na kterém naši partneři prezentovali své cenné zkušenosti. Kromě Hrafnhildur Snaefridar og Gunarsdóttir a Kristin Bjornsdóttir, které se zúčastnily už prvního projektového mítinku, jsme na seminář ještě přizvaly paní Steinunn Thorvaldsdóttir s asistentem, která na semináři prezentovala své autentické zkušenosti z života ženy s mentálním postižením na Islandu.
  • Zorganizovat setkání islandských partnerů s některými členy expertní skupiny, na kterém partneři prezentovali své zkušenosti ohledně sexuálního násilí na ženách s mentálním postižením na Islandu a své zkušenosti z projektu „Access to specialised victim support services for women with disabilities who have experienced violence“.