Příklady dobré praxe

Dostupnost speciálních podpůrných služeb pro ženy s postižením, které byly vystaveny násilí – Směrnice pro identifikaci příkladů dobré praxe – bezbariérového přístupu k podpůrným službám pro zvláštní typy obětí

Tento dokument obsahuje směrnice pro identifikaci příkladů dobré praxe – tak aby podpůrné službám pro zvláštní typy obětí byly přístupné. Je to překlad dokumentu, který vznikl v rámci práce členů výzkumného týmu projektu Access to Specialized Victim Support Services for Women with Disabilities who have experienced Violence (JUST/2011/DAP/AG/3293).

V něm najdete důležité obecné principy speciálních podpůrných služeb pro ženy s postižením, které byly vystaveny násilí. Tyto principy mohou patřit k indikátorům, které identifikují dobrou praxi.

Také najdete kritéria pro identifikace dobré praxe v zařízeních speciálních podpůrných služeb pro podporu žen s postižením. Otázky, které jsou v něm naformulované, umožnují hodnotit, jak se pracuje v podpůrné službě, nebo jakým směrem se snaží pracovat v dotazovaných oblastech.

Dokument můžete stáhnout ZDE.