Sexuální násilí – Co dělat?

Jak se zachovat, když máte podezření na sexuální násilí,
páchaném na ženě s mentálním postižením.

Sexuální násilí páchané na ženách s mentálním postižením může mít mnoho podob a podle toho taky mnoho způsobů, jak na něj reagovat. Pokud se s takovýmto činem setkáte, je důležité jednat rychle, ale ne ukvapeně. Na základě spolupráce s expertní skupinou, jejíž členy jsou lidé z různých oborů, doporučujeme držet se těchto základních kroků.

Doporučené kroky:

 1. Poskytněte oběti sexuálního násilí první nezbytnou a co nejrychlejší pomoc. Zajistěte její bezpečí, klid izolaci od agresora, a pokud je to relevantní, zajistěte důkazy.
  Více ZDE.

 2. Zvažte závažnost situace.

  • Jedná se o něco, co by mohlo být trestným činem, nebo je to spíše nepříjemná situace, která se musí řešit, ale není k tomu potřeba zásahu policie? Více ZDE.
   Vzniká mi povinnost čin překazit nebo oznámit? Více ZDE.

 3. Poskytněte oběti podporu adekvátní situaci.

  • V případě, že se oběť rozhodne čin oznámit, nebo vám vznikne povinnost čin oznámit nebo překazit a obětí je žena s mentálním postižením, zajistěte ženě doprovod a podporu při jednáních na policii. V případě zajištění podání vysvětlení a výpovědi by měla brát policie zřetel k tomu, že se jedná o zvlášť zranitelnou oběť a použít takové formy, aby žena nemusela svoji výpověď nebo podání vysvětlení podávat opakovaně. Požadujte to a nedejte se odbýt.
  • Poskytněte oběti podporu, i pokud se rozhodne čin neoznámit, nebo to vyhodnotíte tak, že Vám povinnost čin oznámit nebo překazit nevzniká.
   Více ZDE.
 4. Podívejte se na další důležité informace, které se týkají násilí páchaného na ženách s mentálním postižením. Více ZDE.

 5. O radu či informaci můžete požádat někoho z našeho expertního týmu či se přímo obrátit na intervenční centrum či organizace pracující s tématikou sexuálního násilí. Více ZDE