První pomoc oběti

Co dělat a jakou oběti poskytnout první pomoc?

Pomoc a podpora někoho blízkého

Empatická a účinná pomoc někoho blízkého je důležitá a zásadní ve všech případech, kdy se ženě s mentálním postižením děje něco špatného, co má sexuální podtext.

Co by měl blízký člověk ženy s mentálním postižením, které se děje něco špatného, se sexuálním podtextem dělat?

 

  • Věřit jí
  • Nečekat, až se to bude opakovat a jednat rychle
  • Poskytnout bezpečí a přijetí
  • Nevnucovat tělesný kontakt, obětí, hlazení, doteky
  • Nenutit ženu mluvit
  • Vyhnout se obviňování
  • Nehledat viníka (proč se to celé stalo)
  • Oddělit pravděpodobného agresora nebo agresory od ženy tak, aby s ním nepřicházela do styku.
  • Upozornit ženu, že pokud vypoví celý příběh, označí agresora, místo, kde se to stalo, může člověku, kterému to řekne, vzniknout povinnost čin oznámit nebo překazit.