Závažnost situace

Jak posoudit závažnost situace?

Činy, které jsou zde vyjmenovány, jsou velmi závažné a jsou trestným činem. U trestného činu musí být splněna podmínka, že byl spáchán úmyslně, že ho pachatel chtěl spáchat. Pokud máte silné podezření, že se něco takového děje komukoliv, máte povinnost toto překazit nebo oznámit Policii ČR či Státnímu zastupitelství ČR. Blíž k problematice překažení a oznámení ZDE.

 • Znásilnění
  Když někdo násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku. Jako pohlavní styk je myšlena soulož nebo jiný pohlavní styk provedený způsobem srovnatelný se souloží. Za soulož se pak pokládá spojení pohlavních orgánů muže a ženy, přičemž postačí, že došlo i jen k částečnému zasunutí pohlavního údu muže do pochvy ženy. Z různých sexuálních aktivit, které mohou naplňovat pojem pohlavního styku, definovala judikatura jako aktivity srovnatelné se souloží a tudíž naplňující pojem jiného obdobného pohlavního styku především orální pohlavní styk (tzv. felaci či cunilinctus) a anální pohlavní styk.
 • Těžké ublížení na zdraví
  Jestli se jedná o těžké ublížení na zdraví, rozhodne až soud, který posoudí všechny okolnosti případu a vyžádá si také soudně-znalecké posudky. U těžkého ublížení na zdraví musí ale být splněna podmínka, že agresor chtěl oběti ublížit, že to neudělal neúmyslně, neplánovaně. Do těžkého ublížení na zdraví by například patřily psychické útrapy způsobené opakovaným znásilňováním nebo sexuálním obtěžováním, poškození reprodukčních orgánů, vyvolání potratu a podobně.
 • Týrání svěřené osoby
  Jedná se jednak o tělesné týrání, kdy následek pro zdraví nemusí dosahovat závažnosti trestného činu ublížení na zdraví, ale vyznačuje se vyšším stupněm hrubosti a bezcitnosti, které poškozená osoba pociťuje jako těžké příkoří. Za týrání se považuje i způsobování psychických útrap a hrubé zanedbávání stravovacích, hygienických, zdravotních a dalších oprávněných potřeb závislé osoby. Týrání se pachatel může dopustit na dítěti, ale i na jiných osobách, které jsou na něm závislé, například na seniorech, lidech s mentálním postižením nebo jiným zdravotním postižením. Pachatel může být rodič, prarodič, opatrovník, ale i zaměstnanec nějaké sociální služby pro lidi se zdravotním postižením, učitel, lékař.
 • Pohlavní zneužití
  Pohlavní styk s dítětem mladším 15 let. Zákon v tomto případě hovoří o absolutní nedotknutelnosti, čili i kdyby pohlavní styk s dítětem mladším 15 let proběhl na základě jeho souhlasu a i když to na oběti nezanechalo škodlivý následek. Pohlavní zneužití může mít povahu koitální i nekoitální, trestně právní praxe posuzuje sexuální chování pachatele i v případě, že se jedná o osahávání na místech intimní oblasti oběti, u dívek se jedná o druhotné pohlavní znaky, popř. pachatel přiměje oběť k tomu, že ta manipuluje s  jeho pohlavními orgány, masturbuje, nebo je oběť přítomna masturbaci pachatele.

Další situace

Kromě těchto činů, se mohou ženy s mentálním postižením, ocitnou v řadě jiných situací, které nejsou z hlediska trestního práva tak závažné, ale stejně mají velký vliv na jejich psychiku, osobní štěstí a kvalitu jejich života. Je velmi těžké vyčerpávajícím způsobem vyjmenovat, o jaké situace se jedná. Při posuzování závažnosti takové situace nebo události je potřeba hlavně vycházet z toho, co je ženě nepříjemné, co jí působí psychické útrapy, bolest. V každém případě sem patří:

 • Obtěžování, osahávání
 • Slovní narážky
 • Šikana se sexuálním podtextem
 • Šikana na sociálních sítích se sexuálním podtextem

Řada situací vzniká díky tomu, že ženy s mentálním postižením čelí předsudků, dostává se jim nekvalitní podpory, žijí ve velkých pobytových zařízeních, kde bydlí více žen na jednom pokoji bez možnosti soukromí.

 • Nedostatek soukromí při intimní hygieně, při převlékání
 • Nemožnost vybrat si osobu asistenta, který pomáhá ženě při intimní hygieně
 • Probírání intimních témat, která se týkají konkrétní osoby v kolektivu
  nebo před jinými lidmi, příbuznými
 • Upírání informací o těle, sexualitě
 • Paušální upření práva na to mít rodinu, dítě, vztah, sex

Jsou situace, které mohou snadno vzniknout ve větších kolektivech, kde spolu ve společných prostorách žije více lidí s mentálním postižením s různou potřebou podpory, kdy agresorem mohou být i lidé s mentálním postižením. Tyto činy může také páchat někdo z rodiny, blízkých, personálu v zařízení, ve škole.

 • Osahávání
 • Nucení k sledování filmů nebo videí se sexuální tématikou
 • Opakované slovní obtěžování a sexuální narážky