Adekvátní podpora oběti

Co je potřeba udělat dále:

  • Pomozte ženě svými slovy sepsat její příběh (bude se hodit při jednání na policii, nebo pokud by se rozhodla věc oznámit později, bude se hodit i při dalších intervencích)
  • Dodejte jí srozumitelnou formou informace o tom, jaké další kroky je možné udělat.
  • Postarejte se o to, aby se situace neopakovala.
  • Pomozte ženě komunikovat s rodiči a blízkými příbuznými, pokud je to relevantní.
  • Navrhněte lékařskou prohlídku a zajištění důkazů.
  • Navrhněte návštěvu intervenčního centra nebo poradny pro oběti násilí.
  • Důležité je u agresora ctít presumpci neviny.

Kdo dále může ženě pomoci:

  • Intervenční centrum nebo poradna pro oběti násilí
  • Psychologická pomoc či psychiatrická pomoc
  • Svépomocná skupina