Další důležité informace

Pokud se žena rozhodne čin oznámit nebo pokud vznikne povinnost čin oznámit, je možné oznámit ho na těchto místech:

  • Policii ČR

  • Státním zastupitelství

Důležité informace:

  • Pokud agresorem je blízký příbuzný oběti, musí oběť dát souhlas s jeho stíháním. Jednou stažený souhlas, už nelze vzít zpátky.
  • Děti a lidé se zdravotním postižení mají status „zvlášť zranitelné oběti“. Policie může například u výslechu oběti uplatnit „neopakovatelný úkon“ a k výslechu pozvat státního zástupce, soudního znalce a další lidi a tím tak zajistit, aby oběť nemusela svůj příběh vyprávět opakovaně.
  • Člověk s mentálním postižením může mít celou dobu doprovod, takzvaného zmocněnce, který se může účastnit všech úkonů, kterých se účastní oběť.
  • Vyšetřování a věci s ním spojené mohou trvat i půl roku nebo déle.

Podporu, péči, pomoc s řešením situace bude potřebovat žena s mentálním postižením nejen ve chvíli, kdy se jí sexuální násilí stane, ale i v průběhu řízení, i pokud se trestný čin neprokáže. Pracovat je nutné i s agresorem, zejména, pokud je to člověk s mentálním postižením, personálem, pokud se čin stal v zařízení sociální péče, s rodiči.