Expertní tým

Organizace, zástupce
Kontakt
Kdy se obrátit

Poradenský tým SPMP ČR (Praha, Brno)
Anna Blažková
Xenie Dočkálková
Barbora Uhlířová
Pracujeme s lidmi s mentálním postižením, organizujeme svépomocnou skupinu, poskytujeme odborné sociální poradenství. Můžeme pomoci naplánovat nutné kroky, doprovodit oběť na policii, můžeme pomoci sepsat příběh, poskytnout psychologické poradenství, komunikovat s rodiči, příbuznými. Můžeme také pomoci vyhodnotit situaci

Petr Eisner
Nezávislý expert na sexualitu lidí s mentálním postižením, autor různých publikací a scénářů k filmům. Může poradit v oblasti vztahů a sexuality lidí s mentálním postižením. Externí spolupracovník Poradenského centra SPMP ČR.

Veřejný ochránce práv (Brno)

Lenka Frýdková

Může pomoci, v případě, že nejste spokojení s prací Policie ČR, Státního zastupitelství ČR nebo soudu. Může vám poradit, jaké jsou jejich povinnosti. Může také pomoci ženám s mentálním postižením, kteří se dostali do nepříznivé situace díky tomu, že žijí v pobytovém zařízení.
Domov pro osoby se zdravotním postižením Zámek Břežany
Ondřej Šinka
Pracuje jako intimní důvěrník. Může pomoci lidem, kteří řeší nějakou nepříjemnost se sexuálním podtextem v pobytové službě pro lidi s mentálním postižením.

Persefona, z. s.
Poskytuje odborné sociální, právní a psychologické poradenství obětem domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění starším 18 let – ženám i mužům.

Centrum 93 (Mladá Boleslav)
Petra Pernicová
Intimní důvěrnice, facilitátorka svépomocné skupiny lidí s mentálním postižením na téma sexualita. Může poradit s tím, jak facilitovat svépomocnou skupinku, jak pracovat a mluvit s lidmi s mentálním postižením na téma sexualita v sociálních službách, jak jim pomoci svou sexualitu zvládnout.

MPSV, odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení
Ivana Příhonská
Může poradit v oblasti zákonných povinností sociálních služeb, může dát informace o stanovisku a projektech MPSV týkajících se tohoto tématu.